February 11, 2009

دوره آموزشی هم تمام شد

دوره آموزشی سربازی همین امروز تمام شد . با همه سختی ها دوران خوش و جالبی برای من بود . بعدآ بیشتر درباره آن خواهم نوشت . فعلآ قرار است با ده روز مرخصی کمی انرژی جذب کنم تا برای دور بعدی مسابقات آماده شوم.


در این چند روز البته زیاد هم بیکار نخواهم بود . هفته آینده یک سمینار و کارگاه آموزشی در شهر یزد برگزار خواهد شد که قرار است بخشی از برنامه های آموزشی آن بر عهده من باشد . سطح علمی و فنی سمینار و کارگاه ها نیز در حد متوسط بوده و برای مخاطبین تقریبآ تازه کار در زمینه های ذکر شده برنامه ریزی شده است.
امیدوارم این بار کسی از دست من دلخور نشود که چرا قبل از برگزاری دوره یا برنامه ما را خبر نکردی!(بروز رساني شد!)

بدليل سفر جناب احمدي نژاد به يزد در روز چهارشنبه ‘ برنامه سمينار ظاهرآ به تعويق افتاده و در 11 اسفند برگزار ميگردد.